General Data Protections Regulation (GDPR)

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 21/5/2018

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί φίλοι, Λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, σας ζητούμε να διαβάστε την πολιτική μας σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων των πελατών μας , ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες σε εσάς.

Οι προσωπικές πληροφορίες έχουν μεγάλη σημασία για εμάς και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε με προσοχή τις πληροφορίες τις οποίες μοιράζεστε μαζί μας.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους:

- Φορολογικούς

- Ασφάλειας

- Ενημέρωσης αρχών

- Ενημέρωσης και μάρκετινγκ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον πελάτη δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του ατόμου για την καθ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων.

Η εταιρεία και ο Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων βάσει του νέου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) τηρεί σχετικό αρχείο και διαδικασίες χειρισμού προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση για την προστασία τους και για χρόνο που καθορίζεται στη νομοθεσία.

Ο πελάτης με το παρόν παρέχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τον παραπάνω σκοπό. Ο πελάτης διατηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κ.α.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Κατά την εγγραφή του πελάτη στο σύστημα μας και κατά την παραμονή στα ξενοδοχεία μας και για τους παραπάνω σκοπούς οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής:

-Στοιχεία Επαφής (πχ επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, email)

-Προσωπικά Στοιχεία (πχ ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος γέννησης)

-Πληροφορία σχετικά με τα παιδιά σας (πχ όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός διαβατηρίου)

-Στοιχεία τιμολόγησης (πχ αριθμός πιστωτικής κάρτας, ΑΦΜ)

-Ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, αριθμός πτήσης και αριθμός δωματίου

-Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (πχ δωμάτιο μη-καπνιστών, προτιμώμενος όροφος, τύπος κρεβατιού)

-Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία σας όπως ενδεικτικώς ιατρικές γνωματεύσεις και βεβαιώσεις, δεδομένα παθολογικών παθήσεων κ.α.

-Ερωτήματα και σχόλια που έγιναν κατά την διαμονή ή μετά την διαμονή σε κάποιο από τα Ξενοδοχεία μας.

Η Εταιρεία δύναται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη για εύλογο χρονικό διάστημα και μόνο για άνω σκοπούς, εξαιρουμένης της περιπτώσεως εκκρεμοδικίας ή και τις διοικητικής διαδικασίας, οπότε και παρατείνεται η διατήρηση έως την έκδοση, αμετακλήτου αποφάσεως ή την ολοκλήρωση διαδικασίας ενώπιον της κατά περίπτωση Διοικητικής Αρχής. Η Εταιρεία εγγυάται την πλήρη συμμόρφωσή της με πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997 και αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ) ο δε πελάτης έχει όλα εκ του νόμου δικαιώματα και ιδίως τα δικαιώματα πρόσβασης, αντίρρησης και δικαστικής προστασίας

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες

β) όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και

γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στην ιστοσελίδα οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι παραπάνω που αναφέρθηκαν.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών για τρεις γενικούς λόγους:

- την επιβεβαίωση του λογαριασμού τους για την λειτουργία των υπηρεσιών του

- την ενημέρωση του για πάσης φύσεως αλλαγές που αφορούν την λειτουργία των υπηρεσιών, οικονομική πολιτική κτλ

- την πιστοποίηση των χρηστών για αποφυγή κακόβουλων ενεργειών

Από τα δεδομένα αυτά, όσα είναι προαιρετικά δηλώνονται από εσάς κατόπιν επιλογής σας κατά την ελεύθερη βούλησή σας. Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας σε περίπτωση που εγγραφείτε στη λίστα προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία/newsletters από την εταιρεία μας (χωρίς απαραίτητα να εγγραφείτε και ως μέλος μας).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία .

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μπορεί να παρέχει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

- Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων

- Εφόσον παρατηρηθεί παραβίαση των όρων χρήσης και ζητηθούν τα στοιχεία επισήμως από Δημόσια Αρχή

COOKIES

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΔΕΣΜΟΙ / LINKS ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η εταιρεία δύναται να συμπεριλάβει στις σελίδες του links (δεσμούς) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

IP ADDRESS

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή εφόσον παρατηρηθεί παραβίαση των όρων χρήσης και ζητηθούν τα στοιχεία επισήμως από Δημόσια Αρχή. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Η εταιρεία δεν αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δια μέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις ενέργειες επί των προσωπικών σας δεδομένων ιστοσελίδων τρίτων μερών από τις οποίες συνδεθήκατε ή αποκτήσατε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή μας. Το δικαίωμα πληροφόρησής τους για (α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, (β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, (δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, (ε) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997. Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν. Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία. λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Εάν δοθεί στο χρήστη ένα όνομα και/ή ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνεί ότι θα τα φυλάξει με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνεί να (i) ενημερώσει την εταιρεία αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού του ονόματος και/ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) ο χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

ΠΑΙΔΙΑ

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφτούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη. Η εταιρεία αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.


ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Έχετε πάντα την επιλογή να μη μοιραστείτε καμία προσωπική σας πληροφορία μαζί μας. Αν ωστόσο επιλέξετε να το κάνετε, θα περιοριστείτε στις δραστηριότητες και ενέργειες τις οποίες είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε. Αν επιλέξετε να μην υποβάλετε καμία προσωπική πληροφορία όταν σας ζητείται, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε κάποιες δραστηριότητες και προσωποποιημένες ενέργειες και ίσως περιορίσετε τις υπηρεσίες και τις ειδικές προσφορές που μπορούμε να σας παράσχουμε. Για παράδειγμα, αν αρνηθείτε να μοιραστείτε τη διεύθυνση του e-mail σας, δε θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε κανένα ενημερωτικό δελτίο μας με προσφορές.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε από μέλος από την Ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο mail mngd@xeniosgate.gr Εφόσον διαγραφείτε από μέλος μας, θα διαγράψουμε και τα όποια προσωπικά δεδομένα μας έχετε παραχωρήσει μέχρι τη διαγραφή σας ως μέλος.